Vydáváme hodnotné

Profesní certifikáty

Disponujeme týmem odborníků, kteří jsou schopni ověřit vaše profesní znalosti. Testujeme nabyté dovednosti a znalosti ze všech poskytovaných kurzů a dále jazykové znalosti vybraných světových jazyků.

Typologie DISC
Certifikáty
za výhodné ceny

Otestujeme vaše znalosti

Při testování používáme standardizované testy garantující kvalitu.

Vyhodnotíme vaše výsledky

Výsledky vašeho testu odborně vyhodnotíme a stanovíme úroveň.

Vydáme vám certifikát

Na závěr dostanete certifikát garantující úroveň vašich znalostí.

Jazykové zkoušky

Ověření jazykových znalostí

Provádíme testování jazykových dovedností v Angličtině, Němčině, Španělštině a Ruštině. Při testování stanovujeme úrovně dle Evropského Referenčního Rámce jazykových znalostí. Testujeme ve všech testovatelných úrovních od A2 do C2.

Úroveň C2 ≥ 95%
Úroveň C1 ≥ 90%
Úroveň B2 ≥ 80%
Úroveň B1 ≥ 70%
Úroveň A2 ≥ 60%

Angličtina

Němčina

Španělština

Ruština

Harmonogram testování

Testování jazykových znalostí

Každý první týden v měsíci

Jazykové testy (v jazycících AJ, DE, RU a ES) v úrovních A2 až C2 dle Evropského referenčního rámce.

Osobnostní dovednosti

Každý druhý týden v měsíci

Testování vašich soft-skills provádíme druhý týden v měsíci. Vycházíme ze znalostí typologie DISC.

Jiné profesní certifikáty

Zbytek měsíce

Další typy zkoušek provádíme po individuální domluvě pro početnější skupiny osob.